Üniversitemiz

bu_logo_high-290x300[1]

Bartın Üniversitesi

Bartın Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuştur. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Bartın Orman Fakültesi, Rektörlüğe bağlı olarak kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bartın Meslek Yüksekokulu ile Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü ile eğitim faaliyetine başlamıştır. Daha sonra Bakanlar Kurulunun 27.9.2010 tarih ve 2010/936 sayılı kararı ile Eğitim Fakültesi, 27.9.2010 tarih ve 2010/937 sayılı kararı ile Edebiyat Fakültesi ve 4.4.2011 tarih, 2011/1595 sayılı kararı ile Fen Fakültesi ve 25.1.2012 tarih ve 2012/2772 sayılı kararı ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve 13.8.2012 tarih ve 2012/3638 sayılı kararı ile İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur. Bartın Üniversitesi Rektörlüğü’ne 9 Eylül 2008’de Prof. Dr. Ramazan KAPLAN atanmıştır.

Akademik Birimler

Fakülteler
Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Orman Fakültesi
Enstitüler
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksekokullar
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulları
Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu